Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki jest Uczelnią niepubliczną wpisaną do Rejestru Uczelni Wyższych pod numerem 172. Uczelnia kształci na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki jest jedyną szkołą wyższą  na Śląsku prowadzącą kształcenie na kierunku "Technologia Żywności i Żywienie Człowieka". 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

12.12.2014, Małgorzata Szymocha

W bibliotece znajdują się tematy prac za nieobecności na ćwiczeniach terenowych. Wymagania do pracy:

- praca ma być napisana ręcznie;

- ilość stron A4 - minimum 5;

- minimum 5 pozycji literatury.

pokaż więcej »
24.11.2014, Małgorzata Szymocha

Do dnia 30 września 2014r. każdy ze studentów miał obowiązek rozliczenia się z praktyk zawodowych. Do chwili obecnej z praktyki nie rozliczyły się osoby o następujących numerach indeksów: 4201/tz, 4206/tz, 3592/tz, 4205/tz, 4175/tz, 4207/tz, 4204/tz oraz 4138/tz. Ostateczny termin rozliczenia praktyki zawodowej to 13 grudnia 2014r. Po tym terminie praktyka nie zostanie zaliczona.

pokaż więcej »
24.11.2014, Małgorzata Szymocha

Na wniosek studentów ostatni zjazd w grudniu został przesunięty o tydzień wcześniej, tj. na termin 12 - 14 grudzień 2014r.

pokaż więcej »
Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt