Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Projekt „TURYSTYKA – NOWE MOŻLIWOŚCI. Kurs pilotów i przewodników”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób pracujących, posiadających średnie wykształcenie (świadectwo maturalne), które chcą podnieść swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego. Uczestnikami szkolenia na przewodnika turystycznego mogą być osoby, które ukończą szkolenie podstawowe dla kandydatów na  pilotów wycieczek. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby zatrudnione w branży turystycznej i nauczyciele.
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego.
Projekt realizowany jest w czterech  edycjach w formie szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek (3 edycje),  a następnie  dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim (1 edycja).

pokaż więcej »
Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt