Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Kurs pilotów wycieczek - projekt zakończono 15.08.2013r.

Projekt „TURYSTYKA – NOWE MOŻLIWOŚCI. Kurs pilotów i przewodników”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób pracujących, posiadających średnie wykształcenie (świadectwo maturalne), które chcą podnieść swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego. Uczestnikami szkolenia na przewodnika turystycznego mogą być osoby, które ukończą szkolenie podstawowe dla kandydatów na  pilotów wycieczek. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby zatrudnione w branży turystycznej i nauczyciele.
  Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego.
  Projekt realizowany jest w czterech  edycjach w formie szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek (3 edycje),  a następnie  dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim (1 edycja).
  Uczestnicy projektu otrzymują, po zdaniu egzaminu wewnętrznego w przypadku przewodnika turystycznego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego terenowego po woj., śląskim
  Uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego terenowego po woj. śląskim otrzymają osoby, które zdadzą egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Program szkolenia podstawowego dla kandydatów na pilotów wycieczek obejmuje:

a)    150 h stacjonarnych, w tym przedmioty:

    * Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
    * Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
    * Obsługa ruchu turystycznego
    * Geografia turystyczna Polski i Europy
    * Historia kultury i sztuki
    * Interpretacja dziedzictwa
    * Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
    * Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
    * Pilot a grupa

b)    Szkolenie praktyczne (zajęcia terenowe) – jednodniowa wycieczka krajowa (Szlak Orlich Gniazd), dwudniowa wycieczka zagraniczna (Czechy lub Słowacja), jednodniowe zajęcia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach

Tryb zajęć stacjonarnych: średnio 2 – 3 razy/m – c,   system weekendowy 2 x 8h (45 min.). Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w WSHT w Częstochowie.


   Oprócz bezpłatnego udziału w szkoleniach uczestnikom projektu gwarantujemy:

    * przerwy kawowe
    * bezpłatne wyjazdy szkoleniowe
    * komplet podręczników (kurs pilota wycieczek)
    * materiały szkoleniowe
    * opłatę za egzamin państwowy

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt