Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Kurs przewodników turystycznych terenowych po województwie śląskim - projekt zakończono 15.08.2013r.

Projekt „TURYSTYKA – NOWE MOŻLIWOŚCI. Kurs pilotów i przewodników”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób pracujących, posiadających średnie wykształcenie (świadectwo maturalne), które chcą podnieść swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego. Uczestnikami szkolenia na przewodnika turystycznego mogą być osoby, które ukończą szkolenie podstawowe dla kandydatów na  pilotów wycieczek. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby zatrudnione w branży turystycznej i nauczyciele.
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego.
Projekt realizowany jest w czterech  edycjach w formie szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek (3 edycje),  a następnie  dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim (1 edycja).
Uczestnicy projektu otrzymują, po zdaniu egzaminu wewnętrznego w przypadku przewodnika turystycznego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego terenowego po woj., śląskim
Uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego terenowego po woj. śląskim otrzymają osoby, które zdadzą egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


    Program szkolenia dla przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim obejmuje:

a)    225 h zajęć stacjonarnych, w tym przedmioty:

    * Historia Polski
    * Geografia turystyczna Polski
    * Historia kultury w Polsce
    * Ochrona przyrody i środowisko w Polsce
    * Turystyka w Polsce
    * Metodyka i etyka przewodnictwa
    * Ogólne zasady bezpieczeństwa w turystyce
    * Podstawowe przepisy prawne w turystyce
    * Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
    * Historia regionu na tle historii Polski
    * Kultura i sztuka regionu
    * Charakterystyka geograficzna regionu
    * Etnografia regionu
    * Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona
    * Zagospodarowanie turystyczne regionu
    * Terenoznawstwo i topografia
    * Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych
    * Ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

b)    12 dni zajęć praktycznych (zajęcia terenowe - (wycieczki po trasach woj., śląskiego) w układzie:

    * 2 wycieczki 2 - dniowe
    * 8 wycieczek 1 - dniowych

Tryb zajęć stacjonarnych: średnio 2 – 3 razy/m – c,  system weekendowy 2 x 8h (45 min.). Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w WSH i T w Częstochowie.

    Oprócz bezpłatnego udziału w szkoleniach uczestnikom projektu gwarantujemy:

    * przerwy kawowe
    * bezpłatne wyjazdy szkoleniowe
    * komplet podręczników (kurs pilota wycieczek)
    * materiały szkoleniowe
    * opłatę za egzamin państwowy

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt