Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Kurs pedagogiczny

Cele kursu:
•    Profesjonalne przygotowanie pedagogiczne pracodawców, pracowników i osób prowadzących własną działalność do pracy z uczniami w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu oraz do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu,
•    Uzyskanie uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 3 miesiące

Cena : 800 zł

 

Program kursu:

Lp. Przedmiot

Liczba godzin zajęć

teoretycznych i ćwiczeń

Liczba godzin zajęć

praktycznych

1. Pedagogika 15  
2. Psychologia 15  
3. Metodyka 40  
4. Praktyka   10
RAZEM 70 10
80

 

Ukończenie kursu
•    Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego
•    Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu MEN

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt