Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Angielski dla służby zdrowia

Język angielski dla służby zdrowia


Grupa docelowa:
•    Lekarze, pielęgniarki i położne posiadający/posiadające znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym

Liczba godzin – 80
Zajęcia odbywają się w małych grupach.
Cena: 700 zł


Umiejętności po odbyciu kursu:
•    Znajomość słownictwa medycznego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się z pacjentem anglojęzycznym

Zaliczenie kursu: egzamin końcowy
Program kursu (w 100% - ćwiczenia!)

 

Lp. Temat Liczba godzin
1. Wizyta pacjenta w poradni, zbieranie wywiadu 10
2. Pacjent przebywający w szpitalu, historia choroby 8
3. Sprzęt używany w szpitalu i w poradni 7
4. Najczęstsze choroby i objawy chorobowe 10
5. Pacjent poddawany różnym zabiegom diagnostycznym i leczniczym 10
6. Podstawowe leki i ich dawkowanie 6
7. Analiza dokumentacji medycznej, zalecenia lekarskie i pielęgniarskie 6
8. Objawy chorobowe i pojęcia specyficzne dla danej specjalności 10
9. Rozmowa z pacjentam - ćwiczenia 10
10. Zaliczenie kursu 3

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt