Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Żywienie z gastronomii

Żywienie w gastronomii

Grupa docelowa:
•    Osoby pracujące w gastronomii, hotelach, restauracjach
•    Wszystkie osoby zainteresowane żywieniem

Liczba godzin – 105
Czas trwania: 3 miesiące.
Cena: 800 zł


Cel kursu:
•    Zdobycie umiejętności związanych z planowaniem żywienia dla różnych grup,
z uwzględnieniem współczesnych wymagań związanych z zapewnieniem jakości
i bezpieczeństwa żywności.
•    Kurs kończy się uzyskaniem: zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu HACCP.

 

Program kursu:

Lp. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia
1. Turystyka i hotelarstwo 10  
2. Podstawy przedsiębiorczości w turystyce i gastronomii 10  
3. Podstawy technologii żywności i towaroznawstwo 15  
4. Żywienie i podstawy dietetyki 15 15
5. Mikrobiologia i higiena żywności 5  
6. Gastronomia 10  
7. Projektowanie produktów żywnościowych 5  
8 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii 10 10
RAZEM 80 25
105

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt