Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Profesjonalny rezydent

Profesjonalny rezydent


Grupa docelowa: Osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek, które pragną poszerzyć swoje umiejętności w zakresie pracy rezydenta.

Liczba godzin – 85
Czas trwania: 3 miesiące.
Cena: 700 zł


Cel kursu:
•    Przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w charakterze zagranicznego, bądź krajowego rezydenta .
•    Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu zawierającego rodzaj prowadzonych zajęć, ilość godzin oraz osiągnięcia absolwenta.

 

Program kursu:

Lp. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia
1. Prawne aspekty pracy biura podróży 10  
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna 10 10
3. Psychologia zachowań grupowych 10  
4. Podstawy komunikacji interpersonalnej 5 10
5. Elementy hotelarstwa 10  
6. Metodyka pracy rezydenta 10 10
RAZEM 55 30
85

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt