Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Zarządzanie jakością w gastronomii

Zarządzanie jakością w gastronomii


Grupa docelowa:
•    Osoby pracujące w gastronomii, hotelach, restauracjach
•    Wszystkie osoby zainteresowane żywieniem

Liczba godzin – 105
Czas trwania: 3 miesiące.
Cena: 800 zł


Cel kursu:
•    Zdobycie umiejętności związanych z planowaniem żywienia dla różnych grup,
z uwzględnieniem współczesnych wymagań związanych z zapewnieniem jakości
i bezpieczeństwa żywności.
•    Kurs kończy się uzyskaniem: zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu HACCP.

 

Program kursu:

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia
1. Zarządzanie jakością 5  
2. Projektowanie zakładów i linii technologicznych 6  
3. Higiena i mikrobiologia żywności 8  
4. Podstawy technologii żywności 8  
5. Prawo żywnościowe i urzędowa kontrola żywności 8  
6. Podstawy żywienia i dietetyka 10 10
7. Podstawy gastronomii 10  
8. Systemy zapewniania bezpieczeństwa żywności 15 25
RAZEM 70 35
105

 

 

Formularz zgłoszenia na kurs

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt