Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Akademickie Biuro Karier

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. ABK świadczą pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz sprawnego poruszania się po nim.

Do ich zadań należy w szczególności:


1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poradnictwo zawodowe)
2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
3. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
4. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
5. Pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Źródła: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.)

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www Akademickiego Biura Karier WSHT

www.biurokarier.wshit.edu.pl

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt