Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1) Podanie z prośbą o wpis warunkowy

2) Podanie o skreślenie z listy studentów

3) Podanie o wyrażenie zgody na urlop dziekański

4) Podanie z prośbą o przesunięcie terminu zaliczenia praktyki

5) Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru

6) Odwołanie do Rektora Uczelni

7) Podanie o zmianę specjalności

8) Podanie o indywidualny tok studiów niestacjonarnych

9) Podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego

10) Podanie o wyznaczenie poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

11) Karta obiegowa studenta

 

 

 

Do pobrania :

Znaki unijne do zamiweszczenia na plakatach dla I roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka 

Wyniki testu kwalifikacyjnego z Matematyki I sem. TŻiŻCz

Zaliczenie zajęcia terenowe

 

 

KATALOG PRZEDMIOTÓW

Kierunek: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

2012/2013

 

Rok

Semestr

Przedmiot

Liczba godzin

Rodzaj ćwiczeń

ECTS

zaoczne

wykłady

ćwiczenia

I

  Chemia  E

30

60

lab/aud

7

  Fizyka E

15

30

aud

6

  Matematyka E

15

30

aud

6

  Technologie informacyjne

-

30

lab

4

  Ekologia i ochrona środowiska

15

-

-

2

  Podstawy ekonomii Z

18

-

-

2

  Język angielski

 

18

-

1

  Podstawy żywności i żywienia lub 

  Rynek żywności Z

9

-

-

2

  Razem

102

168

-

30

2

  Chemia żywności

18

18

lab

5

  Inżynieria procesowa E

18

18

lab

5

  Mikrobiologia ogólna i żywności E

18

18

lab

5

  Podstawy produkcji żywności Z

18

9

aud

5

  Grafika inżynierska Z

-

15

lab

2

  Przedmiot

  akultatywny-humanistyczny 1 Z

30

-

-

2

  Przedmiot

  fakutlatywny humanistyczny 2 Z

30

-

-

2

 Bezpieczeństwo, higiena pracy

  i ergonomia Z

9

-

-

1

 J. angielski Z

          -

18

lab

1

II

3

  Razem

141

96

-

28

  Biochemia

30

30

lab

5

  Ogólna technologia żywności E

18

18

lab

5

  Maszynoznawstwo ogólne Z

18

18

lab

5

  Podstawy marketingu lub

  Badania rynku żywności Z

18

-

-

2

  Fizjologia człowieka Z

9

-

-

2

  Podstawy żywienia człowieka E

18

27

lab

5

 J. angielski Z

          -

18

lab

1

  Ćwiczenia terenowe - podstawy  

  produkcji żywności Z

          -

30

aud

4

4

  Razem

111

141

-

29

  Biotechnologia żywności E

18

18

lab

4

  Technologia produktów pochodzenia 

  roślinnego E

18

36

lab

4

  Aparatura przemysłu spożywczego E

18

18

lab

4

  Analiza i ocena jakości żywności E

18

27

lab

4

  Ochrona własności intelektualnej Z

9

-

aud

1

  Fakultet zawodowy* Z

-

30

-

4

  J. angielski Z

-

18

lab

1

  Ćwiczenia terenowe - maszyny

  i aparatura przemysłu spożywczego Z

-

30

aud

4

  Praktyka zawodowa (2 tygodnie) Z

        -

-

-

3

III

5

  Razem

81

177

-

29

  Technologia produktów pochodzenia

  zwierzęcego E

18

36

lab

6

  Technologia gastronomiczna E

18

36

lab

6

  Przechowalnictwo i opakowalnictwo

  żywności E

18

18

aud

4

  Zarządzanie jakością żywności Z

9

9

aud

3

  Gospodarka wodno-ściekowa Z

-

9

aud

1

  Organizacja i ekonomika  

  przedsiębiorstw żywnościowych Z

18

18

aud

4

  J.angielski E

-

24

lab

2

  Fakultet zawodowy*

-

30

-

4

6

  Razem

81

180

-

30

  Toksykologia żywności

18

-

-

2

  Higiena produkcji żywności E

18

18

lab

4

  Systemy zapewnienia 

  bezpieczeństwa zdrowotnego

  żywności E

18

18

aud

4

  Projektowanie technologiczne

  zakładów żywnościowych Z

18

18

lab

4

  Prawo żywnościowe i ochrona

  konsumenta Z

9

-

-

1

  Rachunkowość Z

-

18

aud

2

  J. angielski  E

-

24

-

2

  Fakultet zawodowy* Z

-

30

-

4

  Seminarium inżynierskie Z

-

18

aud

2

  Ćwiczenia terenowe - technologia

  żywności Z

-

30

aud

2

  Praktyka zawodowa (4 tygodnie) Z

          -

-

-

5

  Razem

81

174

-

32

IV

7

  Statystyka matematyczna

-

30

aud

2

  Podstawy przedsiębiorczości

18

18

aud

3

  Przedmiot specjalizacyjny

  (do wyboru)**

30

60

aud

8

  Seminarium inżynierskie Z

          -

18

aud

2

  Fakultet zawodowy*

-

30

-

4

  Praca inżynierska

          -

          -

          -

15

  Razem

48

156

-

34

 

  Razem 3.5 roku

645

1092

-

212

  Razem 

dzienne

1737

-

-

 

* Fakultety zawodowe:

Żywność funkcjonalna

Żywność probiotyczna

Żywność ekologiczna

Żywność wygodna

Żywność tradycyjna i regionalna

Etyka biznesu

Podstawy dietetyki

Podstawy gastronomii

 

** Przedmioty specjalizacyjne:

Żywienie człowieka

Bezpieczeństwo żywności

Gastronomia

 

_____________________________

 

COURSE CATALOGUE

FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION - download

 

_____________________________

 

SIATKA ZAJĘĆ DLA KIERUNKU TURYSTYKA I REKRACJA - pobierz

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt