Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Koła naukowe

Naukowe koło Fizjologii

OPIEKUN: dr n. med. Przemysław Gworys

 


 

Koło Naukowe Fizjologii zostało powołane w dniu 10 maja 2005 roku. Działa przy Pracowni Fizjologii Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Zebrania Koła odbywają się na terenie Uczelni lub - w niektórych przypadkach - poza nią, 2 razy w semestrze.

Cele Koła to:
- zapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny fizjologii, które nie zostały ujęte w programie nauczania przedmiotu;
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej z wykorzystaniem aparatury dostępnej w Pracowni Fizjologii;
- przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy naukowej;
- publikacja prac naukowych oraz - w wybranych przypadkach - licencjackich na podstawie uzyskanych wyników badań.

Członkiem Koła może zostać każdy student Uczelni.

 


 

Koło Naukowe Rekreacji Ruchowej

OPIEKUN

prof. dr hab. Janusz Szopa

 


 

Pierwszym wydarzeniem zaraz po powstaniu koła naukowego, był ŚWIATOWY DZIEŃ NORDIC WALKING- 2.10.2010 r. Uczestnicy mogli wybrać jedną z trzech tras- 3, 5 lub 9 kilometrów. Impreza odbyła się w  Olsztynie / k  Częstochowy. Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa, smycz, kiełbaskę oraz bułeczkę. Losowano także nagrody. Można było wygrać koszulkę lub czapkę.

Nasza uczelnia otrzymała w ramach tego wydarzenia 10 par kijów do uprawiania NORDIC WALKING. Była to nagroda za pojawianie się jako najliczniejszej grupy.
 

Gościem honorowym była IRENA SZEWIŃSKA - lekkoatletka i multimedalistka.

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt