Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt
Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Turystyka i Rekreacja

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.  Powinien  być  przygotowany do  podejmowania  działalności  w  zakresie turystyki  i  rekreacji.

Absolwent  powinien  posiadać  umiejętności: 

- organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w  sferze turystyki i rekreacji; 
- przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców;
- nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. 

Absolwent  powinien  być przygotowany  do  prowadzenia  własnej  działalności  gospodarczej  i  do  pracy  w: 
- biurach podróży; 
- hotelach; 
- ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; 
- centrach rekreacji i odnowy biologicznej;
- gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; 
- administracji rządowej i samorządowej; 
- organizacjach społecznych;
- fundacjach i stowarzyszeniach;
- szkolnictwie – po ukończeniu  specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady  Europy  oraz  umieć  posługiwać  się  językiem  specjalistycznym umożliwiającym  porozumiewanie  się  w działalności  zawodowej.  Absolwent  powinien  być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt