Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pragnących zdobyć kwalifikacje do kierowania placówkami turystycznymi i hotelami. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, obiektach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyką i hotelarstwem. Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

pokaż więcej »

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę oraz dla nauczycieli w celu przygotowania do nauczania przedmiotów z zakresu technologii żywności, żywienia człowieka oraz gastronomii.  Program studiów uwzględnia zmiany w programach nauczania dokonane przez Ministerstwo Edukacji od roku szkolnego 2012/13.

pokaż więcej »

Cel studiów:Absolwent posiada umiejętności związane z planowaniem żywienia dla różnych grup,
z uwzględnieniem współczesnych wymagań związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności.
Adresat:Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł: magistra, inżyniera lub licencjata)

 

pokaż więcej »

Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Adresat: Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, w szczególności dla osób pracujących lub chcących pracować w zawodzie nauczyciela.

pokaż więcej »

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie  lub zawodowe (zarówno stopień licencjata jak i  inżyniera), pracujących  bądź poszukujących pracy w branży gastronomicznej i spożywczej. 

Cel studiów: Przygotowanie absolwentów do praktycznego wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz pełnienia funkcji menedżera i audytora jakości oraz negocjatora z innymi jednostkami kontrolnymi i produkcyjnymi.

pokaż więcej »
Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt