Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierownik studiów: dr inż. Beata Mikuta
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Adresat: Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, w szczególności dla osób pracujących lub chcących pracować w zawodzie nauczyciela.
Warunki kwalifikacji na studia: ukończone studia wyższe ( licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), oraz złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Tryb zajęć: system zjazdów (ok. 2 zjazdy w miesiącu, sobota-niedziela).
Czas trwania: 3 semestry

Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- formularz zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu osobistego;
- opłata rekrutacyjna 50 zł.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, pocztą lub osobiście

Opłata: 1200 zł/semestr
Opłata dokonywana jest w trybie semestralnym do połowy października i do połowy marca za każdy semestr.
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
PKO BP S.A. I Oddział w Częstochowie ( nr konta: 38 1020 1664 0000 3802 0020 4438)

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak:

 • Systemy obronności RP i UE
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Zagrożenia XXI wieku (czas pokoju/czas wojny)
 • Zagrożenia środowiska
 • Substancje niebezpieczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Logistyka akcji ratunkowych
 • Psychologia zachowań w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Metodyka przedmiotu
 • Semianarium dyplomowe


Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
mgr inż. Małgorzata Szymocha
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 14:00
tel. (034) 324 15 17

e-mail: wshit@wshit.edu.pl

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt