Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie  lub zawodowe (zarówno stopień licencjata jak i  inżyniera), pracujących  bądź poszukujących pracy w branży gastronomicznej i spożywczej.  

 

Cel studiów: Przygotowanie absolwentów do praktycznego wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz pełnienia funkcji menedżera i audytora jakości oraz negocjatora z innymi jednostkami kontrolnymi i produkcyjnymi.

Zajęcia prowadzą Pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Kadra dydaktyczna  to  eksperci z dziedziny zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności m.in. prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski .

 

Kierownik studiów: dr inż. Beata Mikuta

 

Czas trwania: 2 semestry -  160 godzin zajęć.  
Tryb zajęć: 5 zjazdów w semestrze(1 raz w miesiącu sobota-niedziela)

Ramowy program studiów

 

Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- formularz zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu osobistego;
- dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, pocztą lub osobiście

 

Opłaty:
•    Wpisowe – 500 zł ( w tym 200 zł opłaty rekrutacyjnej  i  300 zł wpłata na poczet czesnego).  
•    Czesne – 1500 zł  za semestr – Zapisując się z kolegą lub koleżanką otrzymujesz rabat  10%;
Przelew tytułem :  Studia Podyplomowe - jakość   

 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
PKO BP S.A. I Oddział w Częstochowie ( nr konta: 38 1020 1664 0000 3802 0020 4438)

 

W cenie czesnego  udział w zajęciach i warsztatach a także pakiet materiałów szkoleniowych.  
Limit miejsc: 40                minimalna liczba uczestników : 20
 

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
mgr inż. Małgorzata Szymocha
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 14:00
tel. (034) 324 15 17
e-mail: podyplomowe@wshit.edu.pl

 

UWAGA!

Warunkiem uruchomienia studiów jest odpowiednia liczba zgłoszeń.
W przypadku niewykonania naboru opłata wpisowego podlega zwrotowi.

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt