Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Turystyka i Hotelarstwo

Kierownik studiów: dr inż. Beata Mikuta
Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Warunki kwalifikacji na studia: ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Adresat: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pragnących zdobyć kwalifikacje do kierowania placówkami turystycznymi i hotelami. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, obiektach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyką i hotelarstwem. Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.
Tryb zajęć: system zjazdów (soboty i niedziele)
Czas trwania: 3 semestry

Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- formularz zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu osobistego;
- opłata 300 zł (całość zostaje wliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr).

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, pocztą lub osobiście
 

Opłata: 1100 zł za jeden semestr
Opłata dokonywana jest w trybie semestralnym do połowy marca i do połowy października za każdy semestr.
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

PKO BP S.A. I Oddział w Częstochowie ( nr konta: 38 1020 1664 0000 3802 0020 4438)


Program studiów

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
mgr inż. Małgorzata Szymocha
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 14:00
tel. (034) 324 15 17

e-mail: podyplomowe@wshit.edu.pl

UWAGA!
Warunkiem uruchomienia studiów jest odpowiednia liczba zgłoszeń. W przypadku
nieuruchomienia naboru wpłata 300 zł zostaje automatycznie zwrócona.

 

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt