Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Technologia żywności, żywienie i gastronomia – dla Nauczycieli

Kierownik studiów: dr inż. Beata Mikuta
Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Warunki kwalifikacji na studia: ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
 

Adresat: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę oraz dla nauczycieli w celu przygotowania do nauczania przedmiotów z zakresu technologii żywności, żywienia człowieka oraz gastronomii.  Program studiów uwzględnia zmiany w programach nauczania dokonane przez Ministerstwo Edukacji od roku szkolnego 2012/13.

Tryb zajęć: system zjazdów (soboty i niedziele)

Czas trwania: 3 semestry ( 390 godzin)

 

Program studiów

 

Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- formularz  zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu osobistego;
- opłata 300 zł (całość zostaje wliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr).

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, pocztą ( z dopiskiem : Studia podyplomowe ) lub osobiście

Opłata: 1500 zł za jeden semestr
Opłata dokonywana jest w trybie semestralnym do połowy marca i do połowy października za każdy semestr.

Opłaty należy wnosić przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
PKO BP S.A. I Oddział w Częstochowie ( nr konta: 38 1020 1664 0000 3802 0020 4438)

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
mgr inż. Małgorzata Szymocha
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 14:00
tel. (034) 324 15 17
e-mail: podyplomowe@wshit.edu.pl


UWAGA!
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimum 30 kandydatów. W przypadku nieuruchomienia naboru wpłata 300 zł zostaje automatycznie zwrócona. 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt