Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Współpaca międzynarodowa

Uczelnia realizuje wyjazdy stypendialne do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu LLP-ERASMUS.

Współpraca w ramach programu obejmuje:
- wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskiej celem odbycia części studiów, a także zapraszanie studentów uczelni zagranicznych do odbywania części studiów w naszej uczelni,
- wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni zagranicznych celem prowadzenia u nich zajęć dydaktycznych, a także zapraszanie wykładowców uczelni zagranicznych do prowadzenia zajęć w naszej uczelni,
- wspólne działania nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich celem doskonalenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy,
- wyjazdy pracowników uczelni partnerskich w celach szkoleniowych,
- program umożliwia uzyskiwanie przez studentów, nauczycieli i pracowników dofinansowania na wyjazdy do uczelni partnerskich.

 

Uczelnie partnerskie:
1. Wyższa Szkoła w Kownie (Litwa) - Kaunas College, Pramones pr. 20, LT-50468 Kaunas
2. Wyższa Szkoła Międzynarodowa (Bułgaria) - International University College - 3, Bulgaria street, 9300 Dobrich
3. Alexander Technological Educational Institution (A.T.E.I.) of Thessaloniki (Grecja), P.O BOX 141, 57400 Sindos Thessaloniki, Greece
4. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (Cypr) - College of Tourism and Hotel Management, Larnaka Road, Aglangia, P.O.Box 20281, 2150 Nicosia, Cyprus

 

Uczelnia realizuje także umowy o współpracy naukowej w zakresie wymiany naukowej pracowników i studentów z następującymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Federacji Rosyjskiej:

1. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Lwa Tołstoja w Tule
2. Szujski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Szui
3. Tulski Państwowy Uniwersytet w Tule
4. Centrum Polityki Ekologicznej i Kultury w Rosji
5. Ogólnorosyjski Instytut Ekonomiki i Finansów Federacji Rosyjskiej
6. Środkoworosyjski Uniwersytet w Moskwie
7. Międzynarodowa Akademia Nauk w Petersburgu

 

W sprawach mobilności międzynarodowej prosimy kontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem:

tel. (0-34) 324-15-17 (wew. 30)

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt